Etikett: kvinnor

”Kan en man också bli President?”

”Kan en man också bli President?”

I dag firar vi den internationella kvinnodagen. För mig handlar den internationella kvinnodagen inte om kön utan är mera en symbolisk påminnelse om jämställdhet, tolerans och respekt. Frön om jämställdhet planteras när barnen är unga. Det är avgörande hurdana rollmodeller de ser och bemöter under sitt liv, hurdana värden de tar till sig. Vi vuxna spelar en avgörande roll.