Rekrytera ”galna” personer!

”Don’t hire the most qualified, hire the most craziest” konstaterar Jack Ma, grundaren av megaföretaget Alibaba i en intervju.

Jag lade märke till intervjun pga. den ”catchiga” rubriken men också för att jag verkligen förstod vad han menade. Uttrycket är genialt! Det kändes verkligen att han satte ord på mina tankar. ”Fyll inte en ’tom stol’ med en färdig rollbeskrivning, utan tänk noga efter hurdan person organisationen behöver”, konstaterar han. Han provocerar genom att uppmuntra företag att inte enbart anställa de personer med de bästa kvalifikationerna, utan att hellre anställa de som är mest ”galna”. 

Nu undrar du kanske ifall jag hamnat på villovägar? Med ”galna” personer menar jag varken mentalt sjuka som ska skötas av professionella, inte heller narcissister eller destruktiva personer. I det här inlägget reder jag ut hur jag tänker. Häng med! 

Rekrytera "galna" personer!

Förändring och transformation

Jag vågar påstå att alla branscher i dag drabbas av förändring eller transformation av något slag p.g.a. ökad digitalisering, globalisering och förbättrad transparens. De gamla, bekväma och trygga vanorna och arbetssätten räcker inte till när man vill säkerställa att det finns arbete i framtiden. Digitalisering ändrar på utbud och efterfrågan på varor och tjänster. Globalisering har gjort det svårt för företagen att förutse exakt vad som är på kommande. Det är allt svårare att kunna förutse alla förändringar i god tid och att hinna vidta åtgärder förrän det är för sent, före konkurrenten springer förbi. Trots att trycket för förändring ofta kommer utifrån så är det mycket man kan göra internt för att säkerställa att man är ett steg före andra.

Jag anser att ledningen bör ha fingret på pulsen för att förstå de hårda och de mjuka värderingar som verkar inne i företaget, de drivkrafter som bidrar till företagets framgång till företagskulturen. Hur bra ledarna uppmärksammar de latenta, de svaga och starka signalerna i organisationen jämfört med omvärlden är väl nyckelfrågan. Ökad förståelse och insikter om hurdana färdigheter som finns till förfogande i företaget för att klara av förändringsfasen bör varje ledare ha på sin agenda. Ett företag är lika starkt eller svagt som de människorna som jobbar där är. 

Låter detta flummigt? Kanske det, men jag anser att det är viktigt att en ledare och förman ska ha klart för sig hurdan personalstrategi man driver. Framgångsfaktorerna är 1) vara intresserad av människor, 2) känna till hurdan kunskap som bör finnas i företaget, 3) ha koll på vilka makter och strömningar som påverkar dynamiken i organisationen. Jag har själv ofta funderat på det här och sporrat mina kolleger. Vad och vem behöver företaget? Med betoningen på ordet b e h ö v e r.

I samma takt som antalet möjligheter ökar, ökar också osäkerheten. Vad behöver företagen och organisationen för att komma framåt, för att klara av det som komma skall? Svaret är flexibilitet, kreativitet, nytänkande och mod. Mod att ta risker, tänka och agera på ett nytt sätt och hitta konventionella samarbeten. Att vara ett steg före jämfört med sina konkurrenter. 

Hur vet man då vad det är organisationen behöver? Det är lättare att anställa en person som ska ha vissa kvalifikationer för att kunna genomföra vissa uppgifter. Men en helt annan sak att identifiera hurdana personer organisationen behöver för att lyckas med sina målsättningar, sin transformation och sin strategi. Hurdana nya egenskaper behövs i företagen? Egenskaper som inte kanske finns där färdigt? Det handlar om bra, modernt och modigt ledarskap. 

Rekrytera "galna" personer!

Unika personer skapar en unik företagskultur

Varför fästa blicken på dessa s.k. ”galna personerna”? För att dessa personer är unika. De har en så kallad, periskopisk blick, som Jack Ma kallar det. Det betyder att de har en inbyggd mental förmåga att se bakom hörnet – att se nytt i mörkret, i dimman före någon annan har sett det. De orkar inte bara sitta och se saker hända, utan är alerta och tar itu med saker. Detta gör dem lite galna, eller det kan upplevas så för dem som inte ens upptäckt dimman än. 

De här ”galna” personerna är sällsynta. De är svåra att hitta och svåra att behålla. De är nyfikna, passionerade och sugna på att lära sig och utveckla inte bara sig själva, utan även sin omgivning. De har svårt att rätta sig efter normer och formella strukturer, för de uppfattar att det hindrar dem att göra sitt bästa. Det är kanske därför de även kan uppfattas som besvärliga och jobbiga. 

Om man anställt en sådan person, så bör man vara beredd på att tåla dem, tåla och förstå viss excentricitet i stället för att bli skrämd och i panik köra in dem i ett hörn och tämja just de egenskaper som egentligen är värdefulla för företaget och hela organisationen. 

Dessa personer har sådana egenskaper som är nödvändiga speciellt i företag som befinner sig i en övergångs- eller transformationsfas, eller som är tvungna att förändra sig på något sätt. Jag anser det som viktigt att spana efter och känneteckna dessa icke passande personer både inuti organisationen men också i samband med nyrekryteringar. Jag har anställt en person tidigare i min karriär som jag ansåg vara absolut galen men som var en person vi absolut behövde få in i organisationen. Jag berättar om det i nästa inlägg.

”Anställ personer som ”inte perfekt passar in” in i den existerande ”status quo”, (Jack Ma).

Inte kan ju alla vara galna, det skulle ju vara helt galet. Olika personer, med olika styrkor behövs i företaget, även dessa galna personer som kommer och stör allt det goda (hör hur jag skrattar). Galna personer vet inte att de är galna förrän de tar itu med saker på det sätt som är självklart för dem. Galna personer tänker och föreslår galna och otänkbara saker vilket är just deras uppgift. Och det är f a n t a s t i s k t. Som rekryterare bör vi vara medvetna om och ha bra koll på vad organisationen behöver, vad som stärker företagskulturen och vad som försvagar den. Vad som gör oss starkare, flexiblare, kreativare, bättre!

Rekrytering är en strategisk åtgärd. Att rekrytera en ”galning” är även en signal till organisationen och till omvärlden. Vill man förstärka det gamla, trygga, stadiga eller vill man signalera modernt tänkande – att man fattar läget? 

Jag är övertygad, att det finns en smula galenhet i var och en, kanske en del ha några doser mera än andra. Känner du igen det? Du kanske har en kollega, förman, kund eller samarbetspartner som har avvikande åsikter, fäster blicken på andra detaljer än du, prioriterar vissa uppgifter och struntar i andra uppgifter, är inspirerande och positiv, men som kanske uppfattas som ostrukturerad, kaotisk och känns besvärlig med massa frågor om ”varför”. Personen som föreslår okonventionella lösningar. G r a t t i s ! Du har möjlighet att bli smittad av nytänkandet. Men hur reagerar du? Blir du frustrerad, eller mottar du nytt inflytandet med nyfikenhet som kan leda till en intressant dialog? 

Ledarskap möjliggör i bästa fall att galenhet kan blomstra i olika mån i företaget beroende på ens egna behov och för företagets behov. Galenhet är en katalysator till kreativitet. Kreativitet behövs i varje företag och är kännetecknande för en bra företagskultur. Jag står för modernt ledarskap och vill se mera g a l n a personer i affärsvärlden. 


13
DELA DET HÄR INLÄGGET:


2 thoughts on “Rekrytera ”galna” personer!”

  • Så oerhört klokt, tänkvärt och inspirerande. Denna insiktsfullhet hoppas jag att smittar av sig i många organisationer.

    • Hej Anci
      Tack, viktigt att höra att inlägget tilltalade och jagg uppskattar din kommentar. Hoppas vi ser mera av modernt ledarskap som sporrar till ”galenhet”.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *