Energisparvecka på dagis

Den internationella klimatrapporten publicerades förra veckan och teman diskuteras aktivt på olika fronter. Under de senaste dagarna har vi fått veta av olika experter hur snett det egentligenstår hur snett det egentligen står till med vårt klimat och om inga åtgärder vidtas är konsekvenserna katastrofala. Vi har även blivit upplysta om hur var och ens beteende och agerande påverkar klimatförändringen och vilka åtgärder vi borde vidta. Väldigt oroväckande men inget nytt under solen skulle jag säga. Detta har vi vetat sedan länge.

I stället för att jag listar X antal ”to do’s” som var och en borde göra eller ändra med sin livsstil, får var och en själv fundera och bestämma hurdana åtgärder en tillämpar i sitt liv. Information finns öppet för alla som är det minsta intresserade av att ta del av den. Som ett exempel har SITRA sammanfattat klimatrapporten till 10 saker alla bör veta  samt delat på konkreta åtgärder som var och en kan vidta.

Energisparvecka på dagis

Ett stort och komplext ämne som klimatförändringen skall väcka tankar och åsikter. En del människor agerar medan andra ignorerar eller till och med förnekar. Sedan finns det de som påstår att individer inte kan påverka utan det är de stora förorenande länderna och industrierna som borde ta itu med det, samt att det egentligen är den politiska beslutsfattningen som är den största boven. Där borde väl  de”vassaste pennorna” sitta med stora ambitioner, viljan och förändringsförmågan. Lätt eller enkelt är det inte. 

Jag hör till den gruppensom vill ta ställning. Jag är av den åsikten att oberoende av vad de stora staterna, länderna, industrierna, företagen gör, kan jag, vill jag, i mina personliga val påverka klimatet och naturen. Det är uppenbart att de stora aktörerna bör ta itu med saken men det jag som individ kan göra är att rösta antingen i butiken med fötterna och plånboken samt i politiken genom min rösträtt.

Energisparvecka på dagis

Min ”Aha-upplevelse” kring miljöfrågor har jag fått för över 20 år sedan. Min första konkreta åtgärd minns jag skedde när jag bestämde som ordförande i bostadsaktiebolaget att huset skulle skaffa återvinninscontainers. Att ha dessa extra containers var frivilligt på den tiden och närmare ett undantag. Vår familj har sorterat hushållsskräp sedan dess.


Det växer fram en ny medveten generation i våra barn. Jag var så imponerad när jag hörde att de har en så kallad energisparvecka på dagis där min dotter Alina går. Barnen mellan 2–6 år lärde känna till olika skräptyper. De fick lära sig vart glas, metall, ekologiskt skräp, papper, paff osv. ska stoppas. Genom lek, spel och pyssel lyftes det fram och diskuterades olika ekologiska frågor. Vilket fantastiskt dagis! Inte hade vi sådana temaveckor när jag var på dagis på 70- 80-talet.

Enigt Alina var temaveckan jätterolig. Dagispersonalen konstaterade att hon klarade de olika övningarna och uppgifterna under veckan utmärkt. ”Va roligt” tänkte jag, vi sorterar hemma och har lärt henne att sortera sen hon förstod vad skräp betyder. Det som är naturligt för mig är naturligt för henne. Enligt dagispersonalen hade barnen upplevt veckan som intressant, och de hoppades att barnen även genom eget intresse kunde ta initiativ hemma kring temat med sina föräldrar. Barn är ju fiffiga! Vi vuxna står som rollmodeller för våra barn, men på samma sätt lär barn oss nya tankesätt bara vi låter dem göra det, lyssnar på dem, tar barnen med i olika vardagspyssel. Det är upp till var och en att fundera vad som passar familjens rutiner. 

Energisparvecka på dagis

Det handlar om att vara medveten om och känneteckna sina dagliga beteendevanor och rutiner och sedan steg för steg ändra på dem mot den riktningen man vill. Hur mycket i vardagen gör man på ”autopilot”? Det kunde vi alla fråga oss. 
 
När jag skriver detta så upptäcker jag samtidigt att jag kunde göra mera. Under de kommande veckorna tänker jag lista fram vilka de hållbara åtgärderna kunde vara och prioritera dem för att kunna vidta åtgärder, sådana åtgärder som är realistiska för vår familj att förverkliga. 
 
Den första minsta lilla åtgärden jag kom på kommer här. Jag kommer att kontakta bolaget som tar hand om fastighetsskötseln i huset vi bor i om möjligheter att få en kartongcontainer för en sådan saknas helt och hållet. De andra sorteringscontainers finns, vilket är bra och enligt lagen. Förhoppningsvis kan jag sortera även mjölk, saft, grädde och andra kartongskräp i vårt hushåll snart.  Att återfinna sitter så i mina rutiner att detta vill jag åtgärda.

 
Kommentera gärna under hurdana tankar väcker temat dig och din familj.

0
DELA DET HÄR INLÄGGET:


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *